ست فلاکس تبلیغاتی
فلاکس نیم لیتری استیل همراه با 2 لیوان استیل با کیف برزنتی