ماگ تبلیغاتی

ماگ ( لیوان تبلیغاتی ) دوجداره با جعبه بسته بندی