لیوان تبلیغاتی
لیوان
لیوان تبلیغاتی نشکن دارای رنگ بندی
کد 121